HEART LEVEL PILLOW
 
HELP-kudden konstruerades 1987. Året efter presenterades den på American Society of Hypertension i New York och på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Älvsjö.

HELP ingick i ett forskningsprojekt under arbetsnamnet "Felkällor vid blodtrycksmätning".
Med överarmen vilande på HELP hamnar mätpunkten i nivå med hjärtats högra förmak.

HELP står för HEart Level Pillow alltså hjärtnivåkudde.
 
Nedan visas en bild av informationsbladet som delades ut på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Älvsjö 29 november – 2 december 1988.
 

En skannad bild av informationen som fanns på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Älvsjö
 

 

Förutom vid blodtrycksmätning kan HELP-kudden användas vid olika ingrepp. Till exempel som stöd vid hand- eller fotoperation, vid knäpunktion eller lindning av ben.