Välkommen till Clinovas hemsida

 

 
Förutom vid blodtrycksmätning kan HELP-kudden användas vid olika ingrepp. Till exempel som stöd vid hand- eller fotoperation, vid knäpunktion eller lindning av ben. HELP-kudden tillverkas i Sverige.
 

Läs mer om HELP-kudden

Klicka på pilen för att se filmen om HELP-kudden


 

HELP-kuddar kan beställas hos

Henry Eriksson AB Bluebird Medical AB AJ Medical
 

 

En del HELP-kuddar är så pass gamla
och slitna att de bör ersättas med nya

Den nya HELP-kudden har en slätare yta. Peka för att vända på den.
 
Läs mer om HELP-kudden

 
Den gamla HELP-kudden har en grövre yta. Peka för att vända på den.
 
Läs mer om HELP-kudden
 

 
 
De första HELP-kuddarna började användas redan 1987

HELP-kudden togs fram1987. Året efter presenterades den på American Society of Hypertension i New York och på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Älvsjö. Läkarna som varit med och utvecklat HELP-kudden är Per Ljungvall, Thomas Thulin och Björn Thorvinger.

HELP ingick som ett hjälpmedel i ett forskningsprojekt med arbetsnamnet "Felkällor vid blodtrycksmätning".
När överarmen vilar på HELP-kudden hamnar mätpunkten
i nivå med centrum av hjärtats högra förmak.

HELP är en akronym och står för HEart Level Pillow.

Läs mer om HELP-kudden

Utförliga instruktioner för blodtrycksmätning finns att hämta från Vårdhandboken
 
Tusentals HELP-kuddar har levererats genom åren, både i Sverige och utomlands. HELP-kudden är ett omtyckt och mångsidigt hjälpmedel. Den tillverkas i Sverige.
 

Läs mer om HELP-kuddenFyra olika arbetslägen med HELP-kudden
Klicka på pilen ovan för att se videon

Olika arbetsnivåer.


 

–– Läsvärt om HELP-kudden ––

Läs mer om blodtrycksmätning och hjärtnivåkudden HELP
Klicka på önskad publikation


Läs mer om HELP-kudden

 

HELP-kudden – från Lasarettet i Lund till New York Hilton

Centrum av hjärtats högra förmak beräknades med CT på Röntgendiagnostiska Centralavdelningen på Lasarettet i Lund.   De första HELP-kuddarna syddes för hand av skumplast och konstläder i olika färger beroende på arbetshöjden.


Mätningarna utfördes både invasivt och auskultatoriskt på Medicintekniska avdelningen, MTA, Lasarettet i Lund. Dessa mätvärden användes som grund för måtten på den slutgiltiga HELP-kudden.   HELP-kudden presenterades i juni 1988 på American Society of Hypertension på New York Hilton i USA. I november samma år presenterades den på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm.


 

HELP-kudden är ett hjälpmedel med många möjligheter

 

HELP-kudden konstruerades för att eliminera en vanlig felkälla vid blodtrycksmätning, nämligen att armen ofta antingen ligger för lågt eller för högt. Mätpunkten ska vara i nivå med hjärtats högra förmak och så blir det vid användning av hjärtnivåkudden HELP. Men…


…det visade sig att HELP-kudden blev ett hjälpmedel med många möjligheter. Till exempel som stöd vid olika åtgärder i huvudregionen. Eller som stöd vid lindning av ben. Eller vid knäpunktion. Eller vid hand- och fotåtgärder. HELP-kudden är ett omtyckt hjälpmedel.

Läs mer om HELP-kudden


 Andra produkter som har tillverkats av Clinova

Maxin inhalationsutrustning presenterades på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm 1992. Maxin konstruerades och tillverkades av Clinova Medical fram till halvårsskiftet 2017. Därefter övertog Bluebird Medical AB produkten.

 

HandFree-stetoskopet ingick i studien "Felkällor vid blodtrycksmätning". Det presenterades i New York, Montreol och på Riksstämman i Stockholm. Tillverkades mellan 1989 och 2014.

 

Örontratthållaren Otomatic fanns både som bords- och väggmodell. Tillverkades 1986 –1996.

 

Fotpumpen tillverkades i ett par hundra exemplar mellan 1987–1992. Den användes i stället för handpump vid blodtrycksmätning. Produktionen lades ner när forskningsprojektet "Felkällor vid blodtrycksmätning" avslutades.

 


Spatelhållaren "Spatula" togs fram efter önskemål från öronkliniker i slutet av 1980-talet. Den blev för dyr att tillverka och kom därför aldrig ut på marknaden.

 

I slutet av 80-talet betraktades använda kanyler som farliga på grund av HIV och AIDS. Clinova konstruerade kanylavdragaren "Deposer", en behållare vars mekanism drog av kanylerna utan att man behövde röra vid dem med fingrarna. Den kom aldrig i serieproduktion hos Clinova.

 


REM snarkmask

Kontakt

Per Ljungvall

E-post: info@clinova.se

clinovalogo

Clinova Medical AB • Björkbogatan 19 • 212 32 Malmö • Telefon: 0706- 49 35 15 • Org. nr: 556309-3896 • Bankgiro 981-5184

 

Till toppen